Писмени разработки от семинари

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесним и да Ви бъдем полезни, предлагаме на Вашето внимание следните оферти*:

Продукт Цена

Писмена разработка от семинар "КАЗУСИ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ” 

Автор: проф. д-р Надя Костова

72.00 лв. с ДДС

Писмена разработка от семинар "ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2015”

Автор: проф. д-р Надя Костова

60 лв. с ДДС

Писмена разработка от семинар "КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ” 

Автор: Симеон Симов

90 лв. с ДДС

Писмена разработка от семинар ОФШОРНИТЕ ЗОНИ – „ДАНЪЧЕН РАЙ” ИЛИ „ДАНЪЧЕН АД”

Автор: Симеон Симов

90 лв. с ДДС

*Пакетната цена на четирите писмени разработки е 250.00 лв. с ДДС.

Заплащането е по разплащателна сметка на “Актив” ООД в ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF. Цената се заплаща 100% при подаване на заявката.

Заявка може да изпратите до: “Актив” ООД, ЕИК: 813194075, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activbg@dir.bg.

Консултации за Вас