Писмена разработка от семинар: "Годишно счетоводно приключване 2014 г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г."

Уважаеми Дами и Господа,

 

В желанието си да Ви улесним и да Ви бъдем полезни, предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

 

Продукт Цена

Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014 г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г." 

Автор: проф. д-р Надя Костова

60 лв. с ДДС

 

Заплащането е по разплащателна сметка на “Актив” ООД в ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF. Цената се заплаща 100% при подаване на заявката.

Заявка може да изпратите до: “Актив” ООД, ЕИК: 813194075, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” №5; факс: 052/ 66 07 30; 66 07 31 или е-mail: activbg@dir.bg.

Консултации за Вас