Писмена разработка от семинар: "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесним и да Ви бъдем полезни, предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

 

Продукт Цена

Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията" 

Автор: проф. д-р Надя Костова

60 лв. с ДДС

 

Новата нормативна уредба касае: определен кръг предприятия от обществен интерес – публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори; предприятията, регулирани по Закона за енергетиката и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, отговарящи на определени критерии; държавните предприятия по чл. 62, ал.3 от Търговския закон, отговарящи на определени критерии; търговските дружества с повече от 50% държавно участие, отговарящи на определени критерии; търговските дружества с повече от 50% общинско участие, отговарящи на определени критерии;

Заплащането е по разплащателна сметка на “Актив” ООД в ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF. Цената се заплаща 100% при подаване на заявката.

Може да изпратите заявка на e-mail: activbg@dir.bg или да се обадите на тел: 052/66 07 00; 052/66 07 37; 0887670721; факс: 052/ 66 07 30.

Консултации за Вас