Активен семинар на тема: "Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото"

Уважаеми Дами и Господа,

 

На 23.11.2018 г. в зала „Актив“ гр. Варна, ул. „Дунав” № 5 ще се проведе Активен семинар на тема:

 

Оценяване за целите на финансовата отчетност, данъчното облагане и бизнес правото.

Водещи и лектори: проф. д-р Надя Костова, Симеон Симов и Даниел Симов

 

Консултант по решенията: Рени Николова

 

Програма на семинара може да разгледате тук!

 

Цена: 216 лв. /с ДДС /

* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 180 лв. /с ДДС /

В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

 

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activ@activ.bg или на факс: 052/660 730 в срок до: 19.11.2018 г.

 

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

 

С уважение: проф. д-р Надя Костова – Управител

P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара ще се извършва на база платена такса и изпратена регистрационна карта. 

При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят. 

Фактурите ще бъдат предоставени до/или в деня на семинара.

 

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

 

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microsoft Word формат!.

Консултации за Вас