Оферти от Актив

общи условия
ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 на тема: "Годишно приключване на 2022 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на Семинар' 2023 на тема: "Годишно приключване на 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ

ВИДЕОЗАПИС на семинар: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г." Видеозапис

ВИДЕОЗАПИС на семинар: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2020 г."

1. Професионален видеозапис  (електронен носител - диск) + продукт на хартиен носител (95 стр.) - 132 лв. /с ДДС/

2. Продукт на хартиен носител (95 стр.) -  84 лв. /с ДДС/

 

Консултации за Вас