Оферти от Актив

общи условия
Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба." Уебинар' 2022

Семинар - обучение на тема: "Годишно приключване на 2021 г. Актуални казуси от практиката вследствие прилагането на данъчната нормативна уредба."

УЕБИНАР

МОДУЛ 1 - 21.01.2022 г.

"Акценти от годишното приключване по ЗДДФЛ за 2021 г. Актуални казуси от практиката по прилагане на ЗДДФЛ."

МОДУЛ 2 - 09.02.2022 г.

"Някои въпроси по облагането с ДДС на база действащите норми в ЗДДС/ППЗДДС за 2021 г."

МОДУЛ 3 - 25.02.2022 г.

"Годишно приключване на 2021 г. по ЗКПО. Изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ и в ЗДДС, в сила за 2022 г."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - регистриран одитор, управител на консултантско и одиторско дружество АКТИВ 

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2021 г." Уебинар' 2021

Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2021 г."

УЕБИНАР

МОДУЛ 1: на  15.01.2021 г.
"Годишно счетоводно приключване - 2020 г. Документална обоснованост на операциите по прилагане на ЗОПБ. Годишно приключване съгласно ЗДДФЛ за 2020 г."

МОДУЛ 2: на 22.01.2021 г.
"Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г. Актуални въпроси в облагането с ДДС през 2020 г."

МОДУЛ 3: на 26.01.2021 г.
"Изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС, в сила от 01.01.2021 г. Коментари по някои аспекти на прилагане на данъчното законодателство."

Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД 

Консултации за Вас