Семинар - обучение на тема: "Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Изменения в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 01.01.2021 г."

Уважаеми Дами и Господа,

Каним Ви на УЕБИНАР

Лектор: проф. д-р Надя Костова

Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД

Уебинарът ще се проведе в 3 МОДУЛА

МОДУЛ 1:  на  15.01.2021 г.

"Годишно счетоводно приключване - 2020 г. Документална обоснованост на операциите по прилагане на ЗОПБ. Годишно приключване съгласно ЗДДФЛ за 2020 г."

- "Счетоводно приключване на база промени в Закона за счетоводството, в сила от 2020 г. и от 01.01.2021 г."

- "Документална обоснованост на операциите по прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой."

- "Годишно приключване съгласно промените в ЗДДФЛ за 2020 г."

МОДУЛ 2: на 22.01.2021 г.

"Годишно приключване съгласно промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г. Актуални въпроси в облагането с ДДС през 2020 г."

- "Годишно приключване на 2020 г. съгласно промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2020 г."

- "Особености в облагането с ДДС през 2020 г." 

МОДУЛ 3: на 26.01.2021 г.

"Изменения в ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС, в сила от 01.01.2021 г. Коментари по някои аспекти на прилагане на данъчното законодателство."

- "Изменения в облагането на физическите лица съгласно ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г."

- "Изменения в облагането по ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г."

- "Изменения в облагането по ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. и ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г."

Всеки модул започва в 09:30 и приключва в 13:00 часа /4 учебни часа/.

Програма на уебинара може да разгледате Тук.

Инструкция за вход в уебинара може да намерите Тук.

Цена на всеки отделен модул: 108 лв. /с ДДС/

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ:

Участие в два модула - Цена: 180 лв. /с ДДС/

Участие и в трите модула - Цена: 264 лв. /с ДДС/

Важно! УЕБИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 3 ДНИ. Моля, изберете съответните модули, в които желаете да присъствате. Ако искате да се включите в един, два или три модула, отбележете с отметка в полето пред всеки. 

След направено плащане ще получите потвърждение и фактура на посочения от вас имейл.

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство!

Ще бъде използвана онлайн платформа ZOOM, като достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране  на линк, който ще получите на посочения от Вас  имейл, 2 дни преди всеки модул.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN: BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF,  “Алианц Банк България” АД - гр. Варна

За допълнителна информация: 

тел.: 052/ 660 700

Предварително благодарим за Вашето активно участие!

С уважение: Проф. д-р Надя Костова – Управител

Консултации за Вас