Уебинар на тема: "Прилагане на осигурителното, здравното и трудовото законодателство през 2023 г."

Одиторско и консултантско дружество АКТИВ Ви кани на

УЕБИНАР на 24.02.2023 г.

на тема:

ПРИЛАГАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО, ЗДРАВНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2023 Г.

Лектор: Аспасия Петкова - дългогодишен лектор, автор на много публикации в областта на трудовото и осигурителното законодателство; притежава опит като ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.-директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП и гл. експерт в Министерството на труда и социалната политика.

Подробна програма може да намерите тук: ПРОГРАМА.pdf

Начало: 09:30 часа.  Край: 17:30 часа /8 учебни часа/.

Цена: 132 лв. /с ДДС/.

Цената включва: лекции, материали и консултации.

Вашите въпроси може да задавате до 21.02.2023 г. на имейл activ@activ.bg.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN: BG33BUIN70061025764116,

BIC: BUINBGSF,  “Алианц Банк България” АД - гр. Варна.

За допълнителна информация: тел.: 0875/ 152 273, 052/ 660 700.

Консултации за Вас