"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007"

изтегли

Автори: д-р Иван Златков, д.е.с. Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, д.е.с. доц. д-р Надя Костова, д.е.с. Георги Петков 

Издател: "Доби прес" ЕООД

Консултации за Вас