"Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие"

изтегли

Автор: Надя Костова

Издателство: "Наука и икономика" - Икономически университет - Варна

Консултации за Вас