Книги

Финансов анализ 20 лв.

Финансов анализ

автор: проф. д-р Надя Костова

"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране АКТИВ" 36лв.

"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране АКТИВ"

Стартовата разработка "Данъчно оптимиране" включва 444 идеи и постановки, възможности, преференции, 44 офшорни посоки, облекчения, преотстъпвания, позволения, намаления, изключения, послания, свързани с данъците.

"Финансово- счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание Изчерпан тираж

"Финансово- счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание

Издание 2010г.

Представата на автора е трудът да допринесе за умението да се анализират най-значимите обекти като: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци.

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007

Автори: д-р Иван Златков, д.е.с. Анастасия Матова-Головина, Мина Димитрова, д.е.с. доц. д-р Надя Костова, д.е.с. Георги Петков 

Издател: Доби прес ЕООД

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008 г.

Автори: Даниела Дурина, проф. Стоян Дурин, Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, доц. Надя Костова, Георги Петков

Издател: Доби прес ЕООД

Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие

Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие

Автор: Надя Костова

Издателство: "Наука и икономика" - Икономически университет - Варна