Книжни издания

"Финансов анализ" 20 лв.

"Финансов анализ"

автор: проф. д-р Надя Костова

"Финансово - счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание Изчерпан тираж

"Финансово - счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова, издание

Издание 2010 г.

Представата на автора е трудът да допринесе за умението да се анализират най-значимите обекти като: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци.

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007" Не се предлага

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2007"

Автори: д-р Иван Златков, д.е.с. Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, д.е.с. доц. д-р Надя Костова, д.е.с. Георги Петков 

Издател: "Доби прес" ЕООД

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008" Не се предлага

"Годишно счетоводно и данъчно приключване 2008"

Автори: Даниела Дурина, проф. Стоян Дурин, Анастасия Матова - Головина, Мина Димитрова, доц. Надя Костова, Георги Петков

Издател: "Доби прес" ЕООД

"Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие" Не се предлага

"Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие"

Автор: Надя Костова

Издателство: "Наука и икономика" - Икономически университет - Варна

Консултации за Вас