Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

История
Екип
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Рекламна агенция Диавелли
Излезе от печат "Подвезем"-истории за четене, кратки разкази, автор:Симеон Симов
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Поради големия интерес обявяваме извънредна дата на 26.01.2018 г. за семинар: “Годишно данъчно и счетоводно приключване 2017 г.”, “Изменения в данъчното и счетоводното законодателство – 2018 г. “ в Интерхотел “ЧЕРНО МОРЕ”, гр. Варна, Лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2017 г., гр. София - 23 януари 2018 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2017 г., гр. Варна - 18 декември 2017 г., 9 януари 2018 г., 17 януари 2018 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на одиторско дружество “АКТИВ” ООД
Класация Актив 2017(2016)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница - от 16 до 20.07.2017 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Уважаеми Дами и Господа,
Предвид проявения интерес към организирания семинар на тема: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2016 г. Ви уведомяваме, че всички места за 17 и 24 януари вече са изчерпани.
Поради тази причина организираме трети семинар, който ще се проведе на 31.01.2017 г. отново в Интерхотел "Черно море".

Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 1 юли 2016 г., Водещ: Симеон Симов/SimeON SimOFF - Бизнес лидер, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД, Автор на книгата «Данъчно оптимиране»
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г. – Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти с. Баня, общ. Разлог - от 15.05.2016 г. до 19.05.2016 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г., Водещ: Симеон Симов - Управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Уважаеми Дами и Господа,
Предвид проявения интерес към организирания семинар на тема: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2015 г. Ви уведомяваме, че всички места за 15 и 26 януари вече са изчерпани.
Поради тази причина организираме трети семинар, който ще се проведе на 03.02.2016 г. отново в Интерхотел "Черно море".

Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г., лектор: проф. д-р Надя Костова - Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV