Особен урок от Симеон Симов и Фридрих Гайзе

ОСОБЕН УРОК от Симеон Симов и Фридрих Гайзе пред "Клуб на предприемчивите студенти" от Финансово-счетоводен факултет към ИУ - Варна

На 30 март 2011 г. в Иконимически университет - гр. Варна се проведе дискусионна среща наречена „Особен урок”, организирана от Клуб на предприемчивите студенти на Финансово - счетоводен факултет на ИУ, Студентски съвет и декана на Финансово - счетоводен факултет доц. д-р Надя Костова. Специални гост - лектори на срещата бяха СИМЕОН СИМОВ - Бизнес лидер на водеща Икономическа група „АКТИВ” за консултации и одит в гр. Варна и ФРИДРИХ ГАЙЗЕ - Данъчен съветник и собственик на водеща компания за данъчни консултации в Германия - A*B*G Partner, съдружник и управител в българо - немска консултантска фирма. Симеон Симов изнесе един „особен урок” на студентите за оценките, стажовете и заплатите. На тази среща, той обърна особено внимание на необходимите качества, за да станеш лидер и как с уменията и знанията си може да промениш стратегията на една фирма и да помогнеш за нейния успех.

Симеон Симов има дълъг стаж в различни браншове на бизнеса и според него качествата, които трябва да притежаваш, за да успееш, в която и да е сфера на бизнеса са идентични. Общото развитие, според него, се гради на 11 опорни точки - интелигентост, способности, творчество, дисциплина, самодисциплина, изпълнение, комуникация, култура, полезност, вземане на решение, целеполагане, време за размисъл.

Когато попаднеш в една бизнес структура, пътят на фирменото развитие също преминава през 11 стъпки - специфични знания, умения, познания, дисциплина, самодисциплина, изпълнение, комуникация, фирмена култура, участие в резултатите, вземане на решение, лидерство, време за избор.

Едно от уменията, необходими на успешния лидер - общуване - се демонстрира още на самата среща. Предварително на студентите бяха раздадени 7 различни карти за игра. После им бе поставена задача да съберат карета или дори цяло тесте. По този начин те имаха възможност да тренират комуникационните си способности. Фридрих Гайзе с чувство за хумор и развален български, представи своите виждания за успеха в България и в чужбина. Той посочи, че пътят към финансовото богатство се гради на знанията и високите оценки в училище и езиковото богатство като средство за преодоляване на географските и езиковите граници и първата крачка за реализация в чужбина.

Като на един „осoбен урок” студентите не бяха само слушатели на лекцията. Те имаха възможност да отправят въпроси към гост-лекторите по темите, представени от тях.

Най-разпалена бе дискусията за ролята на ролята на практиката и теорията в кариерното развитие на един студент. Заключението, което направиха двамата лектори е че теорията и практиката са едно цяло. Студентите влизаха в позицията, че учебниците са пълни със суха теория, която няма да е необходима в бъдеще. Симеон Симов ги обори като определи, че теорията е обяснение на практиката и че без да знаеш теорията ще е трудно да успееш на практика. Фридрих Гайзе определи, че ако искат да имат успех в бъдеще, то студентите още в процеса си на обучение трябва да имат възможност да наблюдават и да участват в бизнеса в реални условия. Начинът да се осъществи това е чрез стажантските програми, които се организират ежегодно от различни фирми, банки и др. организации.

Така изведените постановки намират практическо приложение чрез Програмата за обществена фирмена отговорност (ПОФО) на „Актив”. Част от тази реализация е стажантската програма, която дава възможност на 10 студенти да вземат участие в организацията и да наблюдават бизнеса в реални условия. По този начин студентите могат да практикуват това, което учат в училище и да видят, че теорията е първата стъпка към успеха в практиката.

Още новини

22 май е крайният срок за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути
5% отстъпка от данъка при подаване на декларацията за доходите до 1 април
Честит 8-ми март, мили Дами!
Консултации за Вас