Вътрешнофирмен семинар на АКТИВ в гр. Кемер, Турция - съчетаване на полезното с приятното

Актив отново успя да съчетае полезно с приятното, провеждайки през месец октомври (от 6 до 13) традиционния досега счетоводен семинар, който тази година за първи път бе допълнен с бизнес част. За място на провеждане беше избран курортния град Кемер в Турция, който обединява прелестите на морето с планината и е известен с добре поддържаните си плажове, посипани с камъчета, палми, екзотична растителност, множество забавления и нощен живот.

Първите два дни бяха посветени на Бизнес семинар на тема: „Имаме групата, да направим мрежата”, под ръководството на Симеон Симов – бизнес лидер на група "Актив". Бяха разгледани теми като: Маркетингови вариации; Генериране на продукти, идеи, отношения; Цифров капитал; Маркетингова парадигма; Бизнес модел на Актив. Лектори бяха Симеон Симов, Мария Дотова, Даниел Симов, Михаела Хараланова, Нона Рашкова, Марина Костова и Ивелина Димитрова.

В следващите три дни бе проведен Счетовден семинар на тема: „Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия”, под ръководството на Надя Костова - професионален лидер на група "Актив", на който бяха разгледани промените в националните счетоводни стандарти и бяха съпоставени с международните такива. Лектори бяха: Таня Стоянова, Силвия Стоянова, Костадинка Коева, Даниела Вълева, Гинка Братоева, Петя Тихомилова, Кристина Манолова, Пламена Стоянова, Рени Николова и Илиян Гоцев.

Още новини

Успешно завършиха традиционните годишни семинари на консултантско и одиторско дружество АКТИВ
Водени от устрема да творим добро, продължава участието на АКТИВ в различни благотворителни инициативи
Успешен първи модул от присъствения семинар на АКТИВ
Консултации за Вас