Благотворителнa кампания на АКТИВ с „Карин дом“

В продължение на своите благотворителни инициативи и като знак за социално отговорно поведение, консултантско и одиторско дружество АКТИВ подкрепи каузата на „Карин дом“ - организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Съпричастността, милосърдието и желанието на проф. Надя Костова и целия ни екип да подпомогнем децата със специални потребности, и тази година намери израз в събирането на средства, които с удовлетворение предадохме на г-жа Борислава Черкезова - изпълнителен директор на „Карин дом“.

Ние от АКТИВ вярваме, че за доброто винаги има място и време!

Още новини

На вниманието на търговците
Участие на консултантско и одиторско дружество АКТИВ в благотворителна кампания „Аз Вярвам и Помагам“
На вниманието на Интрастат операторите
Консултации за Вас