Финанси

Корпоративни финанси

 • Финансово консултиране
 • Финансово-правен анализ
 • Финансов анализ и оценка на инвестиции
 • Анализ на бъдещето на фирмата във връзка с емитиране на акции и други ценни книжа
 • Финансово оздравяване на фирми
 • Финансов контролинг
 • Финансови експертизи
 • Капиталово бюджетиране
 • Бизнес комбинации с предприятия

Лични финанси

 • Персонално финансово консултиране
 • Гаранции и оптимиране финансите на частни клиенти
 • Семейно финансово планиране