Управленски одит

Дефиниране на управленския одит

Управленския одит е услуга срещу заплащане от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти-одитори, защитаващи интересите на собствениците и оказващи съдействие на мениджърите за достигане на целите за икономично, ефикасно и ефективно използване на потенциала на фирмите. Посредством Управленския одит, одиторите могат да дадат на собствениците независимо одиторско мнение относно мястото на фирмата на пазара, оценка на мениджмънта, верността, точността и честноста на информацията в счетоводния отчет от гледна точка на целесъобразност или съществуващите резерви, отклонения, заедно с производителността на управленския труд в сравнение с общата производителност, печалбите и наличните ресурси като индикатори за успешно управление.

За провеждане на управленския одит е необходимо използването на управленски стандарти за одит по основните процедури, такива като набиране на информация, анализ, констативен доклад и окончателен доклад.

Решението за подхода при провеждането на управленския одит се взема в зависимост от редица фактори като: - провеждан ли е счетоводен одит или не. В единия случай изследваме фирмата в обхвата на управленския одит, а в другия освен това следва да направим и репрезентативно изследване по законосъобразност.

 • в какво състояние се намира фирмата:
  • при криза: следва да говорим за антикризисен управленски одит
  • при динамично статукво: систематичен управленски одит
  • при подем: позициониращ управленски одит
 • според спецификата на заданието за управленски одит и т.н.

Компоненти на управленския одит

Поръчител - Собствениците, инвеститорите и кредиторите при съгласие на собствениците.

Ползвател на информацията - Собствениците, инвеститорите, кредиторите и топ мениджмънта на фирмата

Цел - Защита интереса на собствениците. Извършва одит на фирмата по целесъобразност. Определя се достоверността на информацията в годишния счетоводен отчет и годишния управленски отчет от гледна точка на целесъобразността.

Обхват на управленския одит

 • Правен статус на фирмата
 • Собственост на фирмата
 • Легитимност на бизнеса
 • Управленска структура
 • Организационна структура
 • Ефективност на управлението
 • Динамика на потенциала на фирмата
 • Стратегически контрол
 • Социален одит