Актив Кариери

"Актив - Експо" ООД е с регистрация № 2449 от 02.02.2018 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България.

гр. Варна, ул. ”Дунав” 5

тел.: 052/ 66 07 20, 66 07 22

e-mail: activ_expo@abv.bg

За работодатели

Специализирана трудова борса "АКТИВ" осигурява трите ключови кадрови направления в бизнеса:
 • управление
 • счетоводство
 • администриране
Изчислете разходите по набиране на един кандидат имайки предвид:
 • разходите по обявяване на вакантната длъжност в поне един ежедневник;
 • времето, което ще изгуби вашият сътрудник или вие, да отговаряте на телефонни обаждания или да се срещате с неподходящи кандидати, прочели съобщението Ви или препоръчани от посредник, непроверил качествата им;
 • времето /една, две и т.н. седмици/, за което ще установите,че обявените от кандидата качества, не се доказват на практика, защото не са били проверени от професионалист.
Получените цифри далеч надвишават нашата оферта за избор на:
 • Мениджър
 • Финансист
 • Икономист
 • Касиер-счетоводител
 • Касиер
 • Фактурист
 • Офис мениджър

За кандидати за работа

Необходими документи при регистрация:
 • Автобиография – CV /по европейски образец/;
 • Копия от дипломи за завършено образование и квалификации;
 • Препоръки /по желание/.
 • Съгласно изменението на НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в сила от 29.09.2017 г. посредническата услуга за търсещото работа лице е безплатна
 • Предоставянето и използването на информация относно търсещото работа лице се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

Актуални към момента обяви: