Право

Право

 • Правно консултиране
 • Правно осигуряване на фирмената дейност и собственост
 • Правно осигуряване на предприемаческата дейност и личната собственост
 • Правен анализ
 • Изготвяне на договори и договорен контрол
 • Съдействие при сключване на търговски сделки
 • Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България
 • Арбитраж
  • По междуфирмени взаимоотношения
  • По междусътруднически взаимоотношения
  • По междуакционерни взаимоотношения
  • По междусъдружнически взаимоотношения
  • По взаимоотношения "собственик - мениджър"
  • По взаимоотношения "кредитор - длъжник"
 • Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне