Обща стойност: 0лв

Годишен финансов отчет

Основен пакет „Годишен финансов отчет за малки, средни и големи предприятия и предприятия, избрали доброволно да представят пълния формат на ГФО (с насоки за елиминиране неприложимите оповестявания за съответните предприятия)“

60лв
180лв
144лв
240лв

Пакет „Годишен финансов отчет за средни и големи предприятия и предприятия, избрали доброволно да представят пълния формат на ГФО

60лв
156лв
120лв
216лв

Пакет: „Годишен финансов отчет за малки предприятия“

48лв
120лв
96лв
180лв

Пакет: „Годишен финансов отчет за микропредприятия“

96лв

Допълнение към Приложение – текстов формат и таблични форми

24лв
24лв
36лв

Годишен доклад за дейността

180лв
180лв
144лв
120лв
120лв
96лв
96лв

Декларация за корпоративно управление

150лв
136лв
136лв
120лв
120лв
120лв

Годишен доклад за плащанията към правителството

36лв

Нефинансова декларация (в сила от 01.01.2017г.)

48лв

Счетоводна политика

180лв
216лв
216лв

Одитни комитети

180лв