Весела Велева
Антония Йорданова

Длъжност:
счетоводител

Образование: магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрл” в Икономически университет – гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 751,
e-mail: vesela.veleva@activabg.bg, office@activabg.bg