Таня Стоянова
Таня Стоянова

Длъжност:
мениджър - офис – гр. Добрич, одитор

Образование: магистър по икономика, специалност "Финанси", Стопанска академия "Димитър Ценов" - гр. Свищов

Контакти:
тел: 058/ 600 630,
e-mail: activ_d@abv.bg