Татяна Спасова
Татяна Спасова

Длъжност:
главен счетоводител

Образование: бакалавър по икономика, специалност “Аграрна икономика” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов, магистър в специалност „Счетоводство и контрол” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

Контакти:
тел: 052/ 660 732,
e-mail: account@activ.bg, activbg@dir.bg