Симеон Симов
Бизнес лидер на група Актив
Симеон Симов

Управляващ съдружник в "АКТИВ" ООД
Инженер-химик, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специализант по икономика към Икономически университет - гр. Варна и към Делауерския Университет - САЩ, магистър по управление.

Специализира в сферата на управленския одит. Практически опит като мениджър на завод за торове, Двореца на Културата и Спорта - гр.Варна, „Търговски дом” АД - гр.Варна.

Член на Българската асоциация по маркетинг.

Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4282 20.10.1995г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 500100031/14.12.2009 г.).

Включен е в списъка на вещите лица към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-215 / 12.03.2010 г. на Изпълнителния директор и в списъка на вещите лица към Варненски окръжен съд в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

Контакти:
тел: 052/ 660 700, e-mail: simov@activ.bg, activbg@dir.bg