Снежина Стойкова
Снежина Стойкова

Длъжност:
главен счетоводител

Образование: магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически Университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 746,
e-mail: account@activ.bg, activbg@dir.bg