Силвия Славова
Силвия Славова

Длъжност:
Счетоводител

Образование:
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет гр. Варна

Контакти:
тел: 052/ 660 700,
e-mail: account@activ.bg, activbg@dir.bg