Пламена Стоянова
Пламена Стоянова

Длъжност:
мениджър - офис - гр. София,
регистриран одитор (диплом №0662/12.01.2009 г.)

Образование: магистър по икономика, специалност "Счетоводство и контрол" в Икономически университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 02/ 462 70 06,
e-mail: activsf@gmail.com