ПЕТЯ ИВАНОВА
Петя Иванова

Резидент на АКТИВ за гр. Монтана


Професия: счетоводител


Образование: бакaлавър по специалност "Прогнозиране и планиране" и магистър по специалност "Счетоводство и контрол" в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов.