Орлин Радков
Орлин Радков

Системен администратор

Образование: бакалавър по специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически Университет – гр. Варна.