проф. д-р Надя Костова
Професионален лидер на група Актив
Надя Костова

Управляващ съдружник в "АКТИВ" ООД
регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител (диплом №0207), сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти, доктор по икономика, професор към катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически Университет - гр. Варна. Притежава административен опит като Декан на Финансово-cчетоводен факултет в Икономически университет - гр. Варна.

Специализантка на The University of Delaware (САЩ) и Nottingham University Business School (Англия). Автор на публикации в областта на счетоводната политика на предприятието и икономическото анализиране на дейността му. Защитила докторска дисертация на тема „Счетоводна политика на търговските банки”.

Член на Управителния съвет на асоциация "Да съхраним жената" и председател на "Обществото на предприемчивите жени" към нея.

Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4198 от 08.09.1995г.) и сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България (рег. № 500100030/14.12.2009 г.).

Включена е в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, в списъка на контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-304 / 28.04.2011 г. на Изпълнителния директор и в списъка на вещите лица към Варненски окръжен съд в клас „Съдебно-икономически експертизи”.

> През 2001 г. е избрана за “Жена – предприемач на годината” на едноименния конкурс, организиран от “Асоциация да съхраним жената”.
> През 2002 г. получава специалната награда на Националния конкурс “Бизнес дама на годината”, организиран от в-к “Ние, жените”.
> През 2009 г. е отличена с грамота за значим обществен принос на първия обществен форум „Достойни варненки”, иницииран от община Варна и асоцияция „Да съхраним жената”, подкрепен от Варненска и Великопреславска Митрополия, Варненската търогвско-индустрилна камара, Камарата на строителите, Регионалната занаятчийска камара, „Интерсервиз Узунови”АД, „Морска технологична компания”, „Делфин” АД, „Планекс Холдинг” и списание „Фаворит”.
> През 2011 г. получва награда за висок професионализъм и принос за развитие на икономиката във варненския регион от Варненската търогвско-индустрилна камара.

Контакти:
тел: 052/ 660 700, e-mail: activbg@dir.bg