Надка Стоянова
Надка Стоянова

Дипломиран експерт-счетоводител от 1992 г., регистриран одитор (диплом № 143/22.01.2001)

Образование: Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет - гр. Варна.