Мадлена Василева
Мадлена Василева

Длъжност:
бизнес анализатор

Образование: инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас, магистър по специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически университет – гр. Варна. Практически опит в управлението на технологични процеси. Вътрешен одитор по Комплексната система за управление ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

Контакти:
тел: 052/ 660 722,
e-mail: activ-k@activ.bg, activbg@dir.bg