Магдалена Василева
Магдалена Василева

Длъжност:
офис мениджър

Образование: магистър по екология, специалност "Екология и опазване на околната среда" в Технически университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 700
e-mail: activbg@dir.bg