Марина Костова
Марина Костова

Длъжност:
одитор, счетоводител

Образование: магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол” в Икономически Университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 749,
e-mail: account@activ.bg, activbg@dir.bg