Михаела Хараланова
Михаела Хараланова

Управляващ съдружник в "Актив-К" ООД

Образование:
висше техническо образование, магистър - инженер специалност "Електронна техника и микроелектроника",втора специалност "Маркетинг и реклама",специализация по управление във "Висша школа по мениджмънт" към Икономически университет - гр. Варна.

Вътрешен одитор по системите на качеството ISO 9000

Притежава сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения (№1 от 06.11.04 г.), сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти (№20 от 15.12.06 г.) и сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект (№24 от 29.07.06 г.)

Контакти:
тел: 052/ 660 707,
e-mail: m.haralanova@activ.bg, activbg@dir.bg