Милена Бянова
Милена Бянова

Длъжност:
специалист финансови и стопански анализи

Образование: Висше образование, Бакалавър по екология, специалност „Екология и опазване на околната среда”, Технически университет - Варна, магистър по финанси, специалност „Финанси”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.

Контакти:
тел: 052/ 660 737
e-mail: activbg@dir.bg, activ-k@activ.bg