Лилия Лазарова
Лилия Лазарова

Длъжност:
счетоводител

Образование: магистър по специалност “Икономика на търговията” в Университет за национално и световно стопанство – гр. София.

Контакти:
тел: 052/ 660 739,
e-mail: office@activabg.bg