Константина Константинова
Радослава Сталянова

Длъжност:
одитор - офис София,

Образование:
магистър по специалност “Публични финанси” в Университет за национално и световно стопанство – гр. София, бакалавър по специалност "Финанси" в Бургаски свободен университет.

Контакти:
тел: 02/ 980 97 92,
e-mail: activsf@gmail.com