Ивелина Димитрова
Ивелина Димитрова

Длъжност:
бизнес анализатор

Образование: бакалавър по специалност “Компютърни системи и технологии” в Технически Университет – гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 720,
e-mail: activ-k@activ.bg, activbg@dir.bg