Гергана Трухчева
Гергана Трухчева

Длъжност:
Оперативен счетоводител – офис Добрич

Образование:
Бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет гр. Варна. Магистър по специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” – гр. Свищов

Контакти:
тел: 058/ 600 630,
e-mail: activ_d@abv.bg