Гергана Тодорова
Гергана Тодорова

Длъжност:
Счетоводител – офис гр. Шумен

Образование:
Магистър по икономика, специалност „Финансов мениджмънт” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов

Контакти:
тел: 054/ 802 850,
e-mail: activ@abv.bg