Гинка Братоева
Гинка Братоева

Длъжност:
мениджър - офис – гр. Шумен, одитор

Образование:
магистър по икономика, специалност "Икономика и организация на търговията" в Икономически университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 054/ 802 850,
e-mail: activ@abv.bg