Даниел Симов
Даниел Симов

Управляващ съдружник в “Актив Н” ООД

Образование: управляващ съдружник в „АКТИВ H ” ООД, бакалавър по икономика, специалност „Икономика на строителството” и магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол” към Икономически университет - Варна. Студент специалност „Стопанско управление”, ВСУ „Черноризец Храбър”. Притежава Удостоверение за Медиатор (№106/2010г.) от Съюза на юристите в България и е вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието под № 20100810004/10.08.2010 г.

Контакти:
тел: 052/ 660 723,
e-mail: d.simov@activ.bg, activbg@dir.bg