Даниела Тодорова
Даниела Тодорова

Длъжност: Oдитор

Образование: Висше образование. Магистър по икономика, специалност "Счетоводство и контрол", Икономически университет - Варна.

Контакти:
тел.: 052/ 660 725
e`mail: activbg@dir.bg