Димитър Димитров
Димитър Димитров

Длъжност:
офис сътрудник

Образование: бакалавър по специалност „Индустриален мениджмънт и предприемачество”, ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна.

Контакти:

тел. 052/660 742
e`mail: activbg@dir.bg