Цветелина Колева
Цветелина Колева

Длъжност:
счетоводител

Образование: магистър инженер от Технически Университет - гр. София, специалност "Информатика, автоматика и управляваща техника", специализация: "Роботика" и магистър по специалност "Счетоводство и контрол" в Икономически Университет - гр. Варна.

Контакти:
тел: 052/ 660 740,
e-mail: account@activ.bg, activbg@dir.bg