ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност

Компания АКТИВ винаги се е стремяла към най-добрите практики за социално отговорно поведение. Именно поради тази причина създадохме и въведохме концепцията за обществена фирмена отговорност, която е израз на старанието ни да балансираме икономическия растеж с по-високи социални и екологични стандарти. Концепцията намира приложение във всички аспекти на корпоративната ни дейност:

No Раздел Мероприятие Срок
1 Образование „Мениджър за един ден 2016” по инициатива на Джуниър Ачийвмънт България 01.07 – 31.08.2016
Образователен стаж – четирима участника 01.07 – 31.08.2016
2 Спорт Провеждане на Tрадиционен турнир по активен плажен волейбол „За наградите на АКТИВ” 26.08.2016 г.
Провеждане на 6-ти Турнир по плажен футбол ACTIV BEACH SOCCER CUP 2016 08.2016 г.
3 Бизнес Издаване на Класация "АКТИВ' 2015 г." септември 2016 г.
4 Данъци Организиране на данъчна приемна по въпросите на персоналните данъци. 20.01-20.04.2016 г.
5 Култура Провеждане на изложба конкурс за млади художници “Откритие” – съвместно с международна фондация “Откритие” май 2016 г.
Изготвяне на каталог „Автопортрети” октомври 2016 г.
Издаване на "Изкустводар" 2017 г. ноември 2016 г.
Представяне на експозиция „Изкустводар” декември 2016 г.
6 Екология Разделно събиране на хартия; проект „Електронен офис”; разделно събиране на употребявани батерии. постоянно през 2016 г.
7 Корпоративна благотворителност Подпомагане на хора в нужда. регулярно
Месец на благотворителността юни 2016 г.

Повече информация за АКТИВ ПОФО може да намерите тук.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV