ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

Класация Актив 2016(2015)® на електронен носител (CD)

Уважаеми Дами и Господа,

В желанието си да Ви улесни и да Ви бъде полезен, екипът на Актив отново разработи варианти на Класация Актив®, позиционираща топ 5000 фирмите в България по различни показатели. Всички класации са във формат Microsoft Excel.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

Продукт
Съдържание
Цена
I. Класация Актив 2016(2015)® Класация АКТИВ® 'Топ 5000'/основна/
(Показатели: приходи, данъци, финансов резултат, собствен капитал, коефициент на ефективност на разходите, индекс Актив)
70 лв.
без ДДС (с включени разходи за доставка)
II. Класация Актив 2016(2015)®
 1. Класация АКТИВ® 'Топ 5000'/основна/
  (Показатели: приходи, данъци, финансов резултат, собствен капитал, коефициент на ефективност на разходите, индекс Актив)
 2. Класация АКТИВ® 'Топ 5000 +' /разширена/
  (Допълнителни показатели: основна дейност, размер на ДМА, среден брой осигурени лица, производителност на труда)
 3. Класация АКТИВ®'Топ 5000 приходи'
 4. Класация АКТИВ®'Топ 5000 данъци'
 5. Класация АКТИВ®'Топ 5000 финансов резултат'
 6. Класация АКТИВ®'Топ 5000 собствен капитал'
 7. Класация АКТИВ®'Топ 5000 размер на ДМА'
 8. Класация АКТИВ®'Топ 5000 коефициент на ефективност на разходите'
 9. Класация АКТИВ®'Топ 5000 производителност и рентабилност на труда'
 10. Класация АКТИВ®'Топ 5000 работодатели'
  (Показатели: среден брой социално осигурени лица)
 11. newКласация АКТИВ® 'Топ 5000 заплати'
 12. Класации на фирмите в България, разделени по сектори и подсектори
  (Показатели: приходи, данъци, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност)
 13. Класации на фирмите в България по области
  (Показатели: приходи, данъци, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност)
 14. Класации на фирмите в България според правната им форма
  (Показатели: приходи, данъци, финансов резултат, собствен капитал, ДМА, коефициент на ефективност на разходите, среден брой осигурени лица, производителност на труда, основна дейност)
 15. Класация АКТИВ® Tоп 500 по ръст на приходите за 2015 г. спрямо 2014 г.'
  (Показатели: приходи за 2015 и 2014 и г., ръст на приходите за 2015/2014 г., финансов резултат)
 16. Статия относно „Класация АКТИВ® 2016 (2015) г”
150 лв.
без ДДС (с включени разходи за доставка)
Индивидуална класация Класация по зададени критерии По договаряне
За допълнителна информация и изпращане на заявки: тел: 052/ 66 07 37, 0887 67 07 21, факс: 66 07 30, 66 07 31, e-mail: activbg@dir.bg
Начин на плащане: Заплащането е в брой или по разплащателна сметка на “Бизнес Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц България” АД – Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG98BUIN70061025764013.

Оценете това като попълните нашата онлайн заявка по-долу или изтеглите и попълните заявка в Microst Word формат!


Управител: Симеон Симов

ЗАЯВКА

Класация „Актив” 2016 (2015) г. на CD
Вариант I Вариант II


Данни за контакт:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Лице за контакт:

Данни за фактура:
Фирма:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV