ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

Активен семинар на тема: Офшорните зони-«данъчен рай» или «данъчен ад»
Акцент: Офшорни оптимизационни възможности. Казуси, проблеми и решения при работа с офшорни компании.

Уважаеми Дами и Господа,

На 01.07.2016 г. в зала „Актив”, гр. Варна, ул. Дунав № 5 ще се проведе
Активен семинар* на тема:
ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД»

Акцент: Офшорни оптимизационни възможности. Казуси, проблеми и решения при работа с офшорни компании.

Водещ: Симеон Симов/SimeON SimOFF
Бизнес лидер, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД Автор на книгата «Данъчно оптимиране» **

ПРОГРАМНА ЛИНИЯ:
9:30 – 11:00 – занятия
- дискусионна кафе пауза
11:30 – 13:00 - занятия
- работен обяд
14:00 – 15:30 – занятия
- дискусионна кафе пауза
16:00 – 17:00 – занятия
17:00 – 18:00 – бяло-червена дискусия

Програма на семинара може да разгледате тук!

Цена: 216 лв. /с ДДС /
* за партньори на Актив® (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 180 лв. /с ДДС /
В цената са включени учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, обяд и кафе-паузи.

Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg или на факс: 052/660 730 в срок до 27.06.2016 г.

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: проф.д-р Надя Костова–Управител


* Активен семинар – това е собствен на Актив формат, включващ активна лекционна, дискусионна и творческа работа с ограничен брой участници при цел: да се придобият умения за извеждане на интегрирани решения по въпроси, проблеми и казуси.

** ”Данъчно оптимиране” 2013г., гр.Варна


P.S. Предвид ограничения брой места включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта.
При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят.
Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microst Word формат!.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Активен семинар на тема: Офшорните зони-«данъчен рай» или «данъчен ад»
01.07.2016 г.


Данни за контакт:
Фирма:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Име на представителя:
Брой участници:

Данни за фактура:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV