ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Оферти

Семинар-обучение на тема: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г. – Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти

Уважаеми Дами и Господа,

В хотел с. Баня, общ. Разлог ще се проведе семинар - обучение на тема:

Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г. – Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти

Лектор: проф. д-р Надя Костова
Регистриран одитор, Управител на специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД

Дати на провеждане на семинара:
I ден: 15.05.2016 г. – настаняване;
II ден: 16.05.2016 г. - 09:30 до 13:00 часа – занятие, 14:00 – 17:00 часа – бяла дискусия;
III ден: 17.05.2016 г. - 09:30 до 13:00 часа – занятие, 14:00 – 17:00 часа – зелена дискусия;
IV ден: 18.05.2016 г. - 09:00 до 13:00 часа – занятие, 14:00 – 17:00 часа – синя дискусия;
V ден: 19.05.2016 г. - отпътуване

Програма на семинара може да разгледате тук!

Цена: 400 лв. /с ДДС/
* за партньори на Актив® и Актив одит Благоевград (включително участници в предишни семинари) и за всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – 360 лв. /с ДДС/
В цената са включени:
1. семинарна част - учебни материали, разработени от екипа на “Актив”, кафе – паузи.
2. хотелска част – 4 нощувки /легло в двойна стая/, закуска, обяд, вечеря, СПА, паркинг, Wi Fi. /www.rimskabania.com/
Настаняване в единична стая изисква допълнително заплащане от 40 лв.
Единично настаняване в двойна стая изисква допълнително заплащане от 80 лв.


Таксата може да заплатите само по банков път: IBAN:BG33BUIN70061025764116, BIC: BUINBGSF, ТБ “Алианц България” - гр. Варна.

Моля, желаещите да вземат участие в семинара да попълнят онлайн регистрационната карта по-долу или изтеглят и изпратят регистрационна карта на e-mail: activbg@dir.bg или на факс: 052/660 730 в срок до 15.04.2016 г .

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение: Симеон Симов - Управител

P.S. Предвид ангажираността за настаняване и ограничения брой места в залата /70 души/, включването на участниците в семинара, “Актив” ще извършва на база платена такса и изпратената регистрационна карта.
При неплащане до крайния срок, местата на заявилите участие не се пазят.
Фактурите ще бъдат предоставени в деня на семинара.

За допълнителна информация: тел. 052/ 660 700, e-mail: activbg@dir.bg

Попълнете онлайн регистрационна карта или изтеглите такава в Microst Word формат!.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Семинар-обучение на тема: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г. – Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти

Настаняване: 15.05.2016 г.
Семинар: 16-18.05.2016 г.
Отпътуване: 19.05.2016 г.Данни за контакт:
Фирма:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Име на представителя:
Брой участници:

Данни за фактура:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане: банков път

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV